PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

Protetická stomatologie

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící zub či skupinu zubů, případně nahradit takovou část, která byla znehodnocena kazem nebo úrazem. Jde o ošetření, kde lékař danou situaci připraví a otiskne, zhotovení se uskutečňuje v zubní laboratoři. Dle typu ošetření je třeba počítat s dvěma a více návštěvami.


Korunky


Jde o práci, která opláští redukovanou korunku zubu. Vedle estetického hlediska jsou často řešením prasklých či odlomených korunek zubů, používají se k rekonstrukci zubu při velkých ztrátách tvrdých zubních tkání, v okamžiku, kdy již nelze (např. následkem úrazu, rozsáhlého zubního kazu či ošetřením kořenového kanálku) zhotovit klasickou výplň. Předcházejí ulomení hrbolku nebo prasknutí zubu. Korunkami se v současné době ošetřují převážně neživé (nevitální) zuby, u kterých došlo k výrazné ztrátě zubních tkání. Korunky také často slouží jako pilířová konstrukce fixních můstků.


Nejčastěji se používají celokeramické nebo metalokeramické korunky, kdy je základní kapna vyrobena z kovové slitiny a na povrchu převrstvena keramickým pláštěm.


Můstky


Fixní můstek je spojení tří a více korunek dohromady, slouží k náhradě jednoho a více chybějících zubů.


Fasety


Jde o protetickou práci korigující estetické nedostatky v předním úseku chrupu. Dochází k minimálnímu zábrusu skloviny zpředu zubu od retní strany a na toto místo je následně nalepena keramická faseta zhotovená v laboratoři. Před ošetřením se dělá podrobná analýza a studijní modely, na které se připraví tvar budoucí situace, po jeho odsouhlasení se stejná situace převede do definitivní práce.


Polokorunky


V případě, že destrukce zubu kazem nebo původní výplní je natolik rozsáhlá, že dostavba výplní by nebyla dostatečně funkční, dojde ke snížení nosných hrbolků a zhotovení částečné korunky v laboratoři na základě otisku a k její následné cementaci. Nejčastěji použitý materiál je kompozitní pryskyřice nebo keramika.


Zubní náhrady


Při ztrátě zubů je jako jedna z možností, ať už provizorní, nebo definitivní, zubní náhrada. Jde o snímatelné řešení, které nahrazuje malou mezeru nebo i celý chrup. Zubních náhrad existuje velké množství a návrh se stanovuje dle defektu chrupu.

A