CENÍK

Kolik stojí kvalitní
ošetření

Naším cílem je dosáhnout dlouhodobé kvality vašeho chrupu včetně zářivého úsměvu a bezproblémové funkce. Standard, který je hrazen ze zdravotního pojištění, je dle nejmodernějších znalostí a našich zkušeností nedostatečný – nezajistí dlouhodobou funkci –, a proto nabízíme postupy a ošetření za použití těch nejkvalitnějších materiálů a nejmodernějších postupů. Jen tak můžeme zajistit ošetření, které bude nejen esteticky dokonalé, ale bude mít i dlouhodobou prognózu. Rozhodující je pro nás individuální přístup a maximální kvalita práce.

Složitější zákroky mohou vycházet z kalkulace, která zohledňuje více faktorů, jako jsou rozsah práce, časová náročnost a jiné varianty ošetření vyžadující použití různých druhů materiálu a jeho množství. Z tohoto důvodu mohou být některé níže uvedené ceny pouze orientační. Podrobný cenový a léčebný plán stanovujeme vždy individuálně na základě vaší osobní návštěvy.

Komplexní vstupní vyšetřeníKonzultace, fotodokumentace a stanovení terapeutického plánu1500 Kč
Dentální hygienaVstupní vyšetření dítěte do 15 let1450 Kč
 Vstupní vyšetření od 15 let1850 Kč
 Odstranění zubního kamene, fluoridace, airflow1100 - 1400 Kč
 Subgingivální ošetření deep scaling a root planing zub/čelist350 - 3150 Kč
Estetická výplň zubuKompozitní výplň1897 - 3833 Kč
Endodontické ošetření pod mikroskopemCena podle počtu kanálkůod 7300 Kč
Korunka metalokeramickáProtetická práce + provizorium + otisky + cementace13045 Kč
Korunka celokeramickáProtetická práce + provizorium + otisky + cementace13548 Kč
Onlay / overlay kompozitníProtetická práce + provizorium + otisky + cementace8726 Kč
Keramické fasetyProtetická práce + provizorium + otisky + cementace14381 Kč
Parodontologická / implantologická konzultace1500 / 930 Kč
Implantát – chirurgická část14103 Kč
Korunka na implantát+ abutment + otisky do individuální lžičky + odevzdání16223 Kč
Bělení zubůdomácí purewhitening5410 Kč
 kombinované (domácí + ordinační) purewhitening8746 Kč
 ordinační7160 Kč

Výběr z ceníku platný od 1. 1. 2024.

V naší ordinaci lze platit hotově i bezhotovostně. Přijímáme platební karty:


MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express

Pravidla
ošetřování

Dali jsme si za cíl poskytovat vám co nejlepší možnou péči, kterou bychom si představovali i sami pro sebe. A proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni současných poznatků stomatologie a které vám mohou z dlouhodobého hlediska dopřát co nejdelší zdraví zubů tak, jak je to v daných podmínkách možné. Na takové ošetření je potřeba použít kvalitní materiál a přístroje, ale také praktikovat ho s rozvahou, dostatečným časovým prostorem a nejaktuálnějšími znalostmi.

  • Před započetím zubního ošetření podstoupíte vstupní prohlídku nebo konzultaci, na jejímž základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
  • Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. O těchto změnách budete informováni.
  • U složitějších případů, kdy se nabízí více řešení nebo se ideální léčba ukáže až v průběhu ošetření, vám budou možnosti vysvětleny na vstupní prohlídce a léčebný plán se upřesní v průběhu léčby.
  • Léčebný a cenový plán je vám po vstupním vyšetření přehledně nabídnut na recepci a zároveň poslán na vaši e-mailovou adresu.
  • V případě, že jakákoli část terapeutického plánu či ošetření je pro vás nesrozumitelná, doporučujeme požádat o opětovné vysvětlení.
  • Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření, bez zdlouhavého čekání a v co nejkratších časových intervalech, je pro vás vyhrazen termín na stomatologickém křesle dle plánovaného úkonu.
  • Na domluvený termín budete upozorněni formou SMS tři dny předem, kde budete vyzváni k potvrzení termínu odpovědí „ANO“. Pokud potvrzení neobdržíme a nedaří se nám vás kontaktovat, bude termín stornován.
  • V případě, že se bez omluvy nedostavíte nebo nezrušíte plánovaný termín alespoň 48 hodin předem, účtujeme storno poplatek dle aktuálního ceníku.
  • Ošetření většinou začíná úpravou dentální hygieny, eventuálně řešením akutních stavů. Ošetření neakutních stavů započne, jakmile to úroveň dentální hygieny umožní. Hygienistka vás bude o aktuálním stavu informovat na základě hodnocení hygienickými indexy. Pokud index PI bude do 10 % a BOP do 10 %, je možné začít sanovat chrup. O potřebné četnosti návštěv dentální hygieny rozhoduje zubní lékař či dentální hygienistka.
  • Zavazujete se, že po ukončení terapeutického plánu budete docházet na pravidelné preventivní kontroly minimálně jednou za 12 měsíců a na pravidelnou dentální hygienu jednou za 6 měsíců, pokud lékař neurčí jinak.
A