ANALGOSEDACE

Analgosedace

Toto ošetření nabízíme u běžně neošetřitelných dětí od 5 let věku a bázlivých pacientů ve spolupráci s anesteziologem. Jde o částečné uspání, kdy je pacient schopen spontánně dýchat, prováděné ošetřování vnímá jen vzdáleně a po jeho ukončení si ze zákroku nic nepamatuje.

A